[]
1 Step 1
BORANG PENDAFTARAN PELAJAR ONLINE
KOD PROGRAM (Sila Pilih Kursus Anda Mengikut Keutamaan) :
No. Rujukan SPM/SPMV (jika ada) :rujukan
No. MyKad : *true
MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR
Nama Penuh Calon Pelajar (Mengikut Kad Pengenalan Persekutuan) *true
Keturunan / Bangsa : *true
Taraf Kewarganegaraan (Nationality) : *true
Kecacatan (Fizikal / Sejak Lahir) : Sila Nyatakan Jika Ada.kecacatan
No. Tel Bimbit *true
No. Tel Rumah :tel rumah
Alamat Surat Menyurattrue
Poskod (Postcode)poskod
Bandar (City/Town)bandar
MAKLUMAT PEPERIKSAAN SPM @ SPMV
Sila isikan semua matapelajaran yang diambil seperti tercatat didalam Slip Keputusan SPM@ SPMV
MATAPELAJARAN & GRED
01 - Bahasa Melayu : *true
02 - Bahasa Inggeris : *true
03 - Matematik : *true
04 - Pendidikan Islam/Moral/Bahasa Arab Tinggi : *gred
05 - Sejarah : *true
06 - matapelajaran : *gred
07 - matapelajaran (lain-lain)gred
08 - matapelajaran (lain-lain)gred
09 - matapelajaran (lain-lain)gred
10 - matapelajaran (lain-lain)gred
11 - matapelajaran (lain-lain)gred
12 - matapelajaran (lain-lain)gred
Filesupload files here
Muat Naik Slip SPM/SPMV
MAKLUMAT PEPERIKSAAN ULANGAN SPM (KERTAS JULAI)
Angka Giliran:angka giliran
01 - Bahasa Melayu - (Gred)gred
02 - Bahasa Inggeris - (Gred)gred
03 - Matematik - (Gred)gred
MAKLUMAT BAPA
Nama Penuh Bapa/ Penjaga : *true
No. MyKAD Bapa / No. Polis / No. Tentera / No. Passport :*true
Keturunan / Bangsa :. *true
Kewarganegaraan : *true
No. Tel Bimbit (Bapa)true
MAKLUMAT IBU
Nama Penuh Ibu : *true
No. MyKAD Ibu / No. Polis / No. Tentera / No. Passport :: *true
Keturunan / Bangsa : *true
Kewarganegaraan : *true
No. Tel Bimbit (Ibu)no tel (ibu)
Saya mengaku bahawasanya, maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan dengan ini menyokong permohonan anak/tanggungan saya. Saya juga bersetuju serta bertanggung jawab atas segala perbelanjaan yang dikenakan bagi menampung pengajian anak/tanggungan saya di Kolej tuan. Jika terdapat maklumat yang tidak benar atau meragukan, pihak tuan berhak menarik balik tawaran kemasukan ke Kolej dengan serta merta.
Pengesahan Maklumat
Previous
Next
powered by FormCraft

Bagi Permohonan Kemasukan Ke Program Usahasama Universiti Teknologi MARA (UiTM) di Kolej Unikop sila layari laman sesawang rasmi UiTM di :

http://iis.ined.uitm.edu.my/register